İSTANBUL/KARTAL - Hafta İçi : 9:00 - 18:00 Cumartesi : 10:00 - 15:30 Pazar : Kapalı
0850 911 38 79 - 0216 912 20 17
info@oncudenizcilik.com

GEMİ ADAMI CÜZDANI NEDİR

GEMİ ADAMI CÜZDANI NEDİR

                                                     
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Liman Müdürlüklerince Türkiye karasularında ve Dünya sularında gemilerde görev alan memur ve gemi mürettebatına verilen gemi adamının sertifikalarının bulunduğu ve gemi adamının daha önce çalıştığı gemilerin kayıt altında tutulduğu Emniyet Müdürlüğünce onaylandıktan sonra pasaport yerine de geçen bir belgedir.
GEMİ ADAMI OLABİLMEK İÇİN;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye‘de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,
b) Gemi adamları Yönetmeliğinde belirtilen gemi adamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,
c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,
d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu veyahut göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar ile İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak gerekir.
GEMİ ADAMI OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIYAN KİŞİLERDEN ;
a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, elektro-teknik zabiti, sınırlı makine zabiti, sınırlı baş makinist yeterlik’li gemi adamları ile yardımcı sınıf gemi adamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemi adamlarına gemi adamı cüzdanından bağımsız gemi adamı yeterlik belgesi, gemi adamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren “Gemi adamı Yeterlik Belgesi” veya istekleri halinde “Gemi adamı Cüzdanı”,
b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemi adamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemi adamı yeterlik belgesi, gemi adamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren “Gemi adamı Cüzdanı”, İdare tarafından verilir. Yukarıdaki bölümde (MADDE 50/d) sayılan suç ve cezalardan hükümlü olup, cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik belgesi ve gemi adamı cüzdanı verilir. Ancak, bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte meslek ve sanatın tatili cezası ile hükümlü olanlara, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden gemi adamı cüzdanı ve yeterlik belgesi verilmez.
GEMİ ADAMLARI EĞİTİM BELGELERİNİN VERİLMESİ (Madde 52) İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenecek denizcilikle ilgili eğitimleri,
a) Eğitim-öğrenimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen,
b) İdare tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında gören, gemi adamlarına İdare tarafından o eğitimlerin eğitim belgeleri verilir. GEMİ ADAMI CÜZDANI ÇIKARTMAK Uluslararası Yurt İçi Çalışan Her Türlü Gemilerin Mesleğinize Göre Personel Kadrosunda Çalışabileceğiniz Anlamına Gelir. Gemi Adamı Cüzdanı Çıkarmak İçin Yapmanız Gereken Aşağıdaki Evrakları Hazırlayıp Firmamıza Gelerek İşlemleri Başlatmanız Gerekir. GEREKLİ EVRAKLAR Nüfus Sureti İkametgah Diploma Sureti* 15 Resim ( Beyaz Fonlu ) Sabıka Kaydı Askerlik İlişiksiz Yazısı veya Terhis Belgesi Fotokopisi Hastane Raporu ( Gemi adamı olur Sağlık Raporu ) NOT : Gemi adamı Olur Sağlık Raporu İçin İdarece Yetkili Hastaneye Yönlendirileceksiniz.

 

12 cevap

 1. Dolunay dedi ki:

  Askerlik tescilli benim sorun olur mu

 2. Efe dedi ki:

  Askerliğimi yapmadım 18 yaşındayım gemi adamı cüzdanım yok,çıkarsam çalışabilir miyim ?

 3. Ferhat dedi ki:

  Sizinle calismak isterim. 05414280608

 4. Mehmet Balcı dedi ki:

  Makine mühendisi olarak iş imkanı var mıdır?

 5. Furkan dedi ki:

  Merhaba 17 yaşındayım 18’e girdim ama doldurmadım sizinle garson olarak çalışabilirmiiym?

 6. cumali dedi ki:

  maaş ne kadar ve benim hiçbir sertifikam yok

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir